Trang thiết bị

Cơ sở hạ tầng

Trang thiết bị

 Cảng & Depot: tổng diện tích 255.000 m²

  • CY: 90.000 m²
  • Depot : 165.000 m²

 Cầu tàu:

  • Chiều dài: 150 m
  • Độ sâu trước bến: -6 m

  Hệ thống Cảng Nổi:

  • Cẩu nổi: 14 cái
  • Độ sâu trước bến: -9.5m
  • Hệ thống phao: 4 cặp

Xe nâng container: 49 chiếc 

Cẩu bờ Liebherr: 4 chiếc

Sà lan (sức chở 75-250 teus): 45 chiếc

Xe đầu kéo: 165 chiếc  

Sơ mi rơ mooc: 165 cái

Trạm điện 500 KVA: 6 trạm

Ổ cắm điện cho container lạnh: 500 cái

Cẩu RTGs (thế hệ mới 5+1): 6 chiếc