Sứ mệnh - Tầm nhìn của Gemadept

Mục tiêu phát triển của Cảng Bình Dương:  

Nhà khai thác Cảng và dịch vụ hậu cần Cảng hàng đầu khu vực Bình Dương – Đồng Nai, đóng vai trò mắt xích quan trọng hoàn thiện

hệ sinh thái Cảng – Logistics của Gemadept