Hướng dẫn thủ tục làm hàng xuất

Bước 1: Quý khách hàng vào phòng thương vụ đóng tiền (phí hạ hàng, phí đóng hàng…)

- Trường hợp khách đóng hàng nguyên container tại bãi: Quý khách hàng vào phòng đóng hàng kèm theo lệnh cấp container rỗng của hãng tàu (bộ phận đóng hàng có nhiệm vụ cấp container, và bố trí phương tiện, công nhân, vị trí xe để đóng hàng)

Bước 2: Quý khách hàng mang container đã đóng hàng tại kho riêng, hay container từ các cảng khác chuyển về, vào phòng Gate in kèm theo chứng từ hàng xuất có dấu đóng tiền của phòng thương vụ

- Bộ phận Gate in kiểm tra và nhập dữ liệu vào hệ thống (số container, số seal, kích cỡ container, chủ hàng, trọng lượng, hãng tàu, số xe vận chuyển….), ra phiếu EIR cho Quý khách hàng để báo điều độ bãi hạ container

- Trường hợp khách đóng hàng lẻ, thì khách mang hàng vào kho CFS. Bộ phận CFS tập kết hàng và đóng vào container cho khách

Bước 3: Hàng đã vào bãi hoặc đã đóng hàng xong, quý khách hàng làm thủ tục hải quan và thanh lý tờ khai

Bước 4: Quý khách hàng mang tờ khai vào phòng kế hoạch hàng xuất vào sổ tàu và lấy phiếu xác nhận để hoàn thành thủ tục hạ hàng xuất tại cảng