Hướng dẫn thủ tục làm hàng nhập

Quý khách hàng cần chuẩn bị bộ chứng từ trước khi xuống Cảng in EIR lấy hàng:

+ D/O (Delivery Order) – Lệnh giao hàng
+ Giấy mượn container 
+ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đã thông quan)
+ Mã vạch/mã định danh

Quý khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mang bộ chứng từ đến phòng hàng nhập nộp bộ chứng từ và thực hiện quét mã vạch hải quan điện tử

Bước 2: Nhận hóa đơn và thanh toán tiền tại quầy thương vụ

Bước 3: Nhận phiếu EIR (giữ liên xanh và hồng) và đăng kí thông tin kiểm soát tải trọng tại quầy hàng nhập

Bước 4: Lấy lệnh điều động từ nhân viên phòng hàng nhập

Bước 5: Liên hệ xe nâng tại cảng để gắp container hàng lên xe

Bước 6: Ra cổng bảo vệ nộp lại phiếu EIR xanh và phiếu kiểm soát tải trọng, hoàn thành thủ tục lấy hàng nhập